inhoud

spring naar boven

laatst bekeken:

ALMA afbeelding linkt met artefact

ALMA koppelt afbeeldingen van pre-industriële gebruiksvoorwerpen die dateren uit de late middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw op schilderijen en prenten aan voorbeelden van vergelijkbare materiële objecten. In de ALMA Database kan uitgebreid worden gezocht naar deze relaties en in de ALMA Showcase worden diverse resultaten van onderzoek gepubliceerd.
Afbeeldingen en artefacten zijn in de nieuwe en snellere collectie website ook aan elkaar gelinkt.

lees meer over ALMA

ALMA showcase

bekijk alle artikelen in ALMA showcase

Een Syrische apothekerspot op De drie Maria's aan het graf van Jan van Eyck

auteur Alexandra Gaba-van Dongen

Museum Boijmans Van Beuningen bezit het enige in Nederland aanwezige schilderij dat is toegeschreven aan de laatmiddeleeuwse kunstenaar Jan van Eyck (ca. 1390-1441), De drie Maria’s aan het graf. Voor het ALMA-project, de collectiewebsite van het museum waar het onderzoek naar afbeeldingen van materiële voorwerpen in de beeldende kunst wordt gepresenteerd, is dit paneel bijzonder interessant vanwege een niet eerder in detail bestudeerd object dat door Van Eyck is uitgebeeld: de blauwwitte apothekerspot in de hand van de linker Maria.

lees deze ALMA showcase

Prenten aan de muur - over afbeeldingen als artefacten

auteur dr. Peter van der Coelen

ALMA linkt afbeeldingen met artefacten. De meeste van die afbeeldingen zijn prenten: een kleine tweeduizend houtsneden, gravures en etsen. Het merendeel stamt uit de zestiende en zeventiende eeuw. De prenten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de Nederlanden, maar er zijn ook Italiaanse, Duitse en Franse voorbeelden opgenomen.

lees deze ALMA showcase