inhoud

spring naar boven

laatst bekeken:

ALMA afbeelding linkt met artefact

ALMA koppelt afbeeldingen van pre-industriële gebruiksvoorwerpen die dateren uit de late middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw op schilderijen en prenten aan voorbeelden van vergelijkbare materiële objecten. In de ALMA Database kan uitgebreid worden gezocht naar deze relaties en in de ALMA Showcase worden diverse resultaten van onderzoek gepubliceerd.
Afbeeldingen en artefacten zijn in de nieuwe en snellere collectie website ook aan elkaar gelinkt.

lees meer over ALMA

ALMA showcase

bekijk alle artikelen in ALMA showcase

Een Syrische apothekerspot op De drie Maria's aan het graf van Jan van Eyck

auteur Alexandra Gaba-van Dongen

Museum Boijmans Van Beuningen bezit het enige in Nederland aanwezige schilderij dat is toegeschreven aan de laatmiddeleeuwse kunstenaar Jan van Eyck (ca. 1390-1441), De drie Maria’s aan het graf. Voor het ALMA-project, de collectiewebsite van het museum waar het onderzoek naar afbeeldingen van materiële voorwerpen in de beeldende kunst wordt gepresenteerd, is dit paneel bijzonder interessant vanwege een niet eerder in detail bestudeerd object dat door Van Eyck is uitgebeeld: de blauwwitte apothekerspot in de hand van de linker Maria.

lees deze ALMA showcase

Een Provençaalse poêlon op het 'Aardappelstilleven' van Vincent van Gogh

auteur drs. Alexandra Gaba-van Dongen

Een minder bekend schilderij van Vincent van Gogh (1853-1890) in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is een klein ongedateerd stilleven. Het werd tot voor kort toegeschreven aan Vincents Nuenense periode in 1885. De voorstelling verbeeldt een aardewerk steelpan gevuld met ongeschilde aardappels tegen de achtergrond van een rommelig gedrapeerd groenblauw doek. Onderzoek naar de herkomst van de steelpan in combinatie met recent technisch onderzoek naar de herkomst van het linnen maakt het mogelijk om het ontstaan van dit schilderij te verplaatsen naar Parijs 1886.

lees deze ALMA showcase